صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > منتخبین جشنواره نام نشان ایرانی 
فهرست شرکت های منتخب در نخستین جشنواره برندهای برتر ایرانی سال 1395

فرش مشهد

نام شرکت:

فرش مشهد

نام مدیر عامل:

رضا حمیدی

021-22012612

info@mashadcarpet.com

021-22012621

www.mashadcarpet.com

نام برند:

فرش مشهد

گروه کالایی:

فرش ماشینی