صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > منتخبین جشنواره نام نشان ایرانی 
فهرست شرکت های منتخب در نخستین جشنواره برندهای برتر ایرانی سال 1395

مجتمع صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن

نام شرکت:

مجتمع صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن

نام مدیر عامل:

آقای ایوب پایداری

021-56464243

info@mihan-dairy.com

021-89789232

www.mihan-dairy.com

نام برند:

میهن

گروه کالایی:

لبنیات