بانک اطلاعات صادرکنندگان نمونه خدمات

Image result for ‫بانک اطلاعات صادرکنندگان خدمات‬‎

فهرست صادرکنندگان نمونه و ممتاز سالهای 90 الی 95
 

 

 

 

مشخصات تماس :   دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان     تلفن : 22662554        نمابر: 22662518