صفحه اصلی > قوانین و مقررات > مراحل اخذ گواهي كاربري نهايي 
 

مراحل اخذ گواهي كاربري نهايي

 

 

فرایند اخذ گواهی کاربر نهایی اقلام با کاربری دوگانه:

1- ارایه معرفی‌نامه رسمی شرکت برای ارائه دهنده اسناد و دریافت‌کننده گواهی فوق

2-ارایه مستندات یا نامه مربوط به کشور صادرکننده در ارتباط با ضرورت ارسال گواهی کاربر نهایی از سوی دولت ایران (نمونه متن مورد تائید )

 3- ارایه پروفرما به همراه تصویر قسمتی از سند کانال خرید برجام (Infcirc_254_rev.10_part2) که در آن به نام و مشخصات کالای وارداتی اشاره شده است.

 4- ارایه آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

 5- ارایه پروانه بهره‌برداری

6- چاپ متن تعهدنامه فارسی بر روی سربرگ شرکت استفاده‌کننده نهایی از کالای وارداتی به همراه امضای مقام مجاز و مهر شرکت بر روی فرم تعهدنامه فوق

نکته : در صورتی که بر اساس مندرجات روزنامه رسمی، امضای قراردادهای شرکت مستلزم ثبت امضای مدیر عامل و دیگر اعضای هیئت مدیره باشد، بایستی امضای اصل همه این افراد به همراه مهر شرکت در ذیل تعهد نامه نقش ببندد.

  7- چاپ متن End-use certification بر روی سربرگ شرکت استفاده‌کننده نهایی از کالای وارداتی و درج امضای مقام مجاز به همراه مهر شرکت در بخش  E بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی و تایید مندرجات توسط مقام مسئول دولتی ( مثلاً معاون صنایع وزارت صمت برای شرکت ها و کارخانه های صنعتی ) با امضاء و مهر بخش F

 8- چاپ متن  End- use- certification  برروی سربرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت و درج نام و مشخصات مدیر کل  دفتر  مقررات صادرات و واردات (این مرحله نهایی، پس از تکمیل همه مراحل فوق و بخصوص اخذ گواهی مقام مسئول دولتی، با مراجعه حضوری در دفتر مقررات انجام می پذیرد)

تلفن تماس :  22662645