صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > روز ملی صادرات استان ها در سال 1398 
    

 

برنامه زمانبندی برگزاری مراسم روز ملی صادرات استانها

نام استان

تاریخ برگزاری

آذربایجان شرقی چهارشنبه - 29 آبان ماه
همدان پنج شنبه - 14 آذرماه
کرمان پنج شنبه - 21 آذرماه
چهارمحال و بختیاری شنبه - 23 آذرماه
لرستان چهارشنبه - 27 آذرماه
گلستان چهارشنبه - 27 آذرماه
اصفهان پنج شنبه - 28 آذرماه
مازندران پنج شنبه - 28 آذرماه
قم سه شنبه - 3 دیماه
خراسان جنوبی چهارشنبه - 4 دیماه
گیلان چهارشنبه - 4 دیماه
تهران سه شنبه - 10 دیماه
مرکزی سه شنبه - 10 دیماه
بوشهر پنج شنبه - 12 دیماه
فارس چهارشنبه - 25 دیماه
هرمزگان پنج شنبه - 26 دیماه
یزد پنج شنبه - 26 دیماه
کرمانشاه پنج شنبه - 3 بهمن ماه
خراسان رضوی
چهارشنبه - 23 بهمن ماه