صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمالشرق كشور
نام مدیرعامل علي سليماني
زمینه فعالیت خدمات فني و مهندسي بسته بندي مواد غذايي
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

0511-5413984-5/ 0511-5424412

icfp@icfp.ir

0511-5413980

-

تلفن همراه

-

نام استان

خراسان رضوی

نشانی پستی

مشهد- كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي- جاده شهرك صنعتي توس- شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمالشرق كشور

<#f:837/>