صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت صحافی سپیدار
نام مدیرعامل -
زمینه فعالیت کاملترین و سریعترین مجموعه چاپ و صحافی کتاب
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

77569797-8

-

77594063-77594204

-

تلفن همراه

-

نام استان

تهران

نشانی پستی

تهران- خیابان دماوند- ایستگاه فرودگان خیابان غفاری- پلاک 85

<#f:837/>