صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت صحافی محمد
نام مدیرعامل شمس الدین فاطمی راد
زمینه فعالیت صحافی کتاب
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

3646111

mohammad.sahafy@yahoo.com

-

-

تلفن همراه

-

نام استان

تهران

نشانی پستی

تهران- خاتون آباد- خیابان کانال آب جنوبی

<#f:837/>