صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت شرکت زانیس
نام مدیرعامل -
زمینه فعالیت تامین کننده ملزومات بسته بندی
گروه ملزومات

22876722-3

info@zanis.asia

22853213

-

تلفن همراه

-

نام استان

تهران

نشانی پستی

-

<#f:837/>