صفحه اصلی > معرفی سازمان > بازرسی و رسیدگی به شکایات 

 

اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات افتخار دارد با تلاش حداکثری در خدمت مخاطبان عزیز باشد چرا که " احترام به حقوق مردم " برای ما یک اصل است .

بی شک مشارکت شما در ارائه و انعکاس مشکلات، عامل مهمی برای رفع موانع و احقاق حقوق مردم است .

 

 

  اسامی و مشخصات تماس بازرسان سازمان
  فرم نظر سنجی از دفاتر سازمان
  فرم بازرسی و رسیدگی به شکایات