صفحه اصلی > شناسنامه خدمات 
 

 

 شناسنامه خدمات

جدول عناوین خدمت و شناسه زیر خدمت
انعقاد موافقت نامه های تعرفه های ترجیحی دو جانبه
انعقاد تفاهم همکاری تجاری دو جانبه
همایش، سمینار و کنفرانس جهت معرفی برندهای صادراتی (خرداد98)
اعزام و پذیرش هیات های تجاری (خرداد 98)
کمیسیون مشترک همکاری های تجاری
مشوق ها و جوایز صادراتی ( خرداد 98)
ارائه خدمات و رفع مشکلات صادراتی در بازار کشورهای هدف (خرداد 98)
گزارش مطالعات بازارهای هدف صادراتی (خرداد 98)
مجوز ایجاد پایانه های صادراتی (خرداد 98)
انتخاب صادرکنندگان نمونه (خرداد 98)
تاسیس سایت نمایشگاهی (خرداد 98)
رتبه بندی برندهای تجاری در گروه های کالایی مختلف
معرفی توانمندیهای صادراتی به کشورهای هدف (خرداد 98)
 تعلیم تجار
 اعزام و پذیرش هیات های تجاری
 صدور مجوز نمایشگاه داخلی و بین المللی تخصصی و اختصاصی
 مشاوره تجاری به صادرکنندگان
ثبت سفارش واردات کالا
 انتخاب صادرکنندگان نمونه (ملی و استانی)
صدور گواهی صادرات خدمات فنی و مهندسی
رتبه بندی و  صدور گواهی صلاحیت شرکت های مدیریت خدمات صادراتی