صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > اتحاديه و تشكل صادراتي > مفهوم اتحادیه ،تشکل صادراتی  
     

 

  منظور از اتحادیه و تشکل صادراتی  

 

اتحادیه یا تشکل صادراتی ، نهادی است متشکل از اعضای مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد. این نهاد ها به صورت صنفی و غیر انتفاعی به نفع اعضای خود فعالیت میکنند.

 

 

  نقش اتحادیه ها و تشکلها در توسعه صادرات غیر نفتی  

   

حلقه واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات،طرحها،ایده ها

   

اخذ نظر اعضا- پردازش و تحلیل نظرات و تصمیم سازی برای دولت و مسئولین

   

برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام- اتحاد و یکپارچگی فی ما بین اعضا

   

اتخاذ جهت گیری های کاری و تخصصی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محقق سازی اهداف

   

شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها

   

ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاهها و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بین ایشان

   

کمک به بهبود قوانین و مقررات

   

ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی به روز راجع به کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی و ...

   

 حضور قوی و موثر در مراجع تصمیم گیری دولتی

 

 

  رئوس سیاستهای حمایتی سازمان از اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی

   

زمینه سازی تدوین برنامه راهبردی توسعه صادرات اتحادیه و تشکل صادراتی

   

ثبت اطلاعات و تشکیل پرونده اتحادیه ها وتشکلها در قالب بانک اطلاعات تخصصی

   

زمینه سازی صدور پروانه صادراتی برای اتحادیه ها و تشکلها

   

برنامه ریزی اجرای طرح رده بندی و رتبه بندی اتحادیه ها و تشکل های صادراتی

   

کمک به اجرای طرحهای توسعه و توانمند سازی اتحادیه ها و تشکل ها

   

حمایت از توسعه و تقویت زیر ساختهای تخصصی صادراتی مرتبط

   

فراهم آوردن شرایط حضور در رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی

   

کمک به انجام فعالیتهای تبلیغاتی، نام و نشان تجاری(برند) در حوزه صادرات نظیر چاپ بروشور،     فعالیتهای رسانه ای و تبلیغ در بازارهای هدف و توسعه و به هنگام سازی سایت و پورتال اطلاع رسانی

   

حمایت از انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های تحقیقات بازار و کالا ، شناخت بازارهای هدف، توسعه محصولات جدید، شناسایی فرصتهای تجاری و تدوین برنامه راهبردی توسعه صادرات اتحادیه یا تشکل

   

 اعطای تسهیلات و حمایت به منظور افزایش تعداد و ترکیب اعضای فعال تشکل های صادرات گرا در چارچوب خوشه های صادراتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم های صادراتی و انجمن ها و اتحادیه های صادراتی

 

مشخصات تماس :  دفتر خدمات اطلاعات تجاری                     تلفن : 21912696                 نمابر: 22664062